Gökçe Gökçen, Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adalet Bakanı Tunç ve Sağlık Bakanı Koca’ya Öğrenci İntiharlarını Sordu

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de bir üniversite öğrencisinin yemekhanede intihar etmesinin ardından öğrenci ve öğretmen intiharları ile intihar olaylarındaki artışı Meclis gündemine taşıdı. Gökçen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na üç soru önergesi verdi. Gökçen, “Gençler her geçen gün daha derin bir umutsuzluğa sürüklenirken iktidar bu durumu düzeltecek politikaları uygulamak yerine gençlerin umutsuzluğunu derinleştirecek adımlar atmakta ısrar ediyor. Son yıllarda 19 yaş altı intihar vakalarının da hızla arttığını görüyoruz. Tüm gücümüzle gençlerin yanındayız ve onların umutsuzluğa mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz. Er ya da geç bu karanlık son bulacak” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, geçtiğimiz günlerde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde öğrenim gören bir öğrencinin üniversite yerleşkesinde bulunan yemekhanede intihar etmesini Meclis gündemine taşıdı.

Gökçen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na üç soru önergesi verdi.

ER YA DA GEÇ BU KARANLIK SON BULACAK”

2021 ve 2022 yıllarındaki intihar sayılarının son 20 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını belirten Gökçen önergesinde, “Gençler her geçen gün daha derin bir umutsuzluğa sürüklenirken iktidar bu durumu düzeltecek politikaları uygulamak yerine gençlerin umutsuzluğunu derinleştirecek adımlar atmakta ısrar ediyor. Yasaklarla, baskılarla, kısıtlamalarla ve bir yandan da ekonomik krizin yarattığı imkansızlıklarla başa çıkmaya çalışan gençler, kendilerini bir çıkmazın içinde bulduklarını dile getiriyorlar. TÜİK verilerine göre de son yıllarda 19 yaş altı intihar vakalarının da hızla arttığını görüyoruz. Tüm gücümüzle gençlerin yanındayız ve onların umutsuzluğa mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz. Er ya da geç bu karanlık son bulacak” değerlendirmesini yaptı.

İNTİHAR EDEN ÖĞRENCİLERİN İNTİHAR SEBEPLERİ NELERDİR?

Gökçen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e şu soruları yöneltti:

“2010 yılından önerge tarihine kadar kaç öğrenci intihar etmiştir? Bu öğrencilerden kaçı ortaokulda, kaçı ilkokulda öğrenim görmektedir? İntihar eden öğrencilerin yaş ve cinsiyet dağılımı nasıldır? İntihar eden öğrencilerin intihar sebepleri nelerdir? İntihar eden öğrencilerin son ikamet adresleri hangi il ve ilçelerdedir?

-İntihar eden öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda bu durumdan haberdar olan diğer öğrenciler için nasıl tedbirler alınmıştır?

-2010 yılından önerge tarihine kadar kaç öğretmen intihar etmiştir? İntihar eden öğretmenlerin intihar sebepleri nelerdir? İntihar eden öğretmenlerin son ikamet adresleri hangi il ve ilçelerdedir?

-Çalıştığı okulda uğradığı mobbingi sebep gösteren kaç öğretmen intihar etmiştir? İntihar eden öğretmenlerin kaçının ardından çalıştıkları okullarda soruşturma başlatılmıştır? Atama bekleyen kaç öğretmen intihar etmiştir? Bu intiharların yıllara ve ikamet adreslerine göre dağılımları nasıldır?

-Öğrencilere psikolojik destek sağlamak amacı ile okul bünyesinde hangi çalışmalar yapılmaktadır?

-İntiharı önlemek amacı ile Bakanlığınızın, Sağlık Bakanlığı ve ilgili alanında çalışma yürüten STK’lar ile ortak yürüttüğü çalışmalar bulunmakta mıdır? Var ise bu çalışmalar nelerdir?

-İntihar hızının düşürülmesi adına Bakanlığınız tarafından hangi tedbirler alınmaktadır? Bakanlığınız bu çalışmaları yürütürken diğer hangi bakanlıklarla eş güdümlü olarak çalışmaktadır? Bu çalışmalar nelerdir?”

ÖĞRENCİNİN BIRAKTIĞI NOT İLE İLGİLİ SAVCILIĞIN AÇIKLAMASI ARASINDAKİ ÇELİŞKİYİ BAKANLIĞINIZ NASIL DEĞERLENDİRMEKTEDİR”

Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları yöneltti:

“Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, öğrencinin yıllardır banka borcu olduğunu belirten intihar notuna rağmen olaydan sadece birkaç saat sonra, konunun ekonomik sıkıntılara dayanmadığı yönünde açıklama yapmış olmasının sebebi nedir? Öğrencinin bıraktığı not ile ilgili Savcılığın açıklaması arasındaki çelişkiyi Bakanlığınız nasıl değerlendirmektedir?

-2010 yılından önerge tarihine kadar Türkiye’de kaç kişi intihar etmiştir? İntihar eden kişilerin intihar sebepleri nelerdir? İntihar eden kişilerin son ikamet adresleri hangi il ve ilçelerdedir?

-İntihar eden kişilerden kaçı ateşli silahlar kullanarak intihar etmiştir? İntiharlarda kullanılan ateşli silahların çeşitleri nelerdir? Bu silahlardan kaçı ruhsatlı, kaçı ruhsatsızdır? Ruhsatlı silahların kaçı intihar eden kişiye, kaçı kişinin birinci derece akrabalarına aittir?

-2010 yılından önerge tarihine kadar intihar eden kişilerden kaçına icra takibi başlatılmıştır?

-İntihar eden kişilerden kaç kişi öğrencidir? Bu öğrencilerden kaçı üniversitede, kaçı orta öğrenimde öğrenim görmektedir? İntihar eden öğrencilerin yaş ve cinsiyet dağılımı nasıldır?

-İntihar eden kişilerin kaçı işsizdir? İşsiz olan bu kişilerden kaçı kamu kurumlarına atama beklerken intihar etmiştir?

-İntihar eden insanlardan kaçına otopsi yapılmıştır? Kaç intiharda soruşturma başlatılmıştır?

-İntihar eden kişilerden kaçının kanında uyuşturucu madde tespit edilmiştir?

-İntiharların sebepleriyle ilgili Bakanlığınızın elinde TÜİK tarafından açıklanan istatistiklerin dışında bir veri tabanı var mıdır? Varsa bu veriler nelerdir; yoksa konuya ilişkin verilerin tutulmamasının açıklaması nedir? TÜİK’in açıkladığı ölüm verilerinde açıklanan intihar sebepleri arasında belirtilen “diğer” sebepler nelerdir?

-İntihar hızının düşürülmesi adına Bakanlığınız tarafından hangi tedbirler alınmaktadır? Bakanlığınız bu çalışmaları yürütürken diğer hangi Bakanlıklarla eş güdümlü olarak çalışmaktadır? Bu çalışmalar nelerdir?

-Bakanlığınızın her yıl açıklamakta olduğu “Adalet İstatistikleri” raporunun 2022 yılına ait yayımında içeriğe ve yönteme dair değişiklikler yapılmasının sebebi nedir? 2021 yılına kadar yayımlanan raporların aksine, 2022 yılına ait raporda ölüm biçimleri ile Adli Tıp Kurumu’nca gerçekleştirilen ölü muayeneleriyle ilgili detaylı hiçbir bilgiye yer verilmemesinin sebebi nedir?”

2010 YILINDAN ÖNERGE TARİHİNE KADAR İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN KİŞİ SAYISI KAÇTIR? BU TEŞEBBÜSLERİN YAŞANDIĞI İL-İLÇELER İLE YAŞ VE CİNSİYETE İLİŞKİN VERİLER NELERDİR”

Gökçen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da şu sorulara yanıt istedi:

“Bakanlığınızın verilerine göre 2010 yılından önerge tarihine kadar Türkiye’de kaç kişi intihar etmiştir? İntihar eden kişilerin intihar sebepleri nelerdir? İntihar eden kişilerin yaş ve cinsiyet dağılımı nasıldır?

-2010 yılından önerge tarihine kadar intihara teşebbüs eden kişi sayısı kaçtır? Bu teşebbüslerin yaşandığı il-ilçeler ile yaş ve cinsiyete ilişkin veriler nelerdir?

-İntihar eden kişilerden kaçı ateşli silahlar kullanarak intihar etmiş, kaçı ateşli silahlarla intihara teşebbüs etmiştir?

-İntihar eden kişilerden kaçının kanında uyuşturucu madde tespit edilmiştir?

-İntiharların sebepleriyle ilgili Bakanlığınızın elinde TÜİK tarafından açıklanan istatistiklerin dışında bir veri tabanı var mıdır? Varsa bu veriler nelerdir; yoksa konuya ilişkin verilerin tutulmamasının açıklaması nedir? TÜİK’in açıkladığı ölüm verilerinde açıklanan intihar sebepleri arasında belirtilen “diğer” sebepler nelerdir?

-İntihar hızının düşürülmesi adına Bakanlığınız tarafından hangi tedbirler alınmaktadır? Bakanlığınız bu çalışmaları yürütürken diğer hangi Bakanlıklar ve STK’lar ile eş güdümlü çalışmaktadır? Bu çalışmalar nelerdir?

-Bakanlığınız bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık Hayat Merkezi Psikososyal Destek Birimlerine kaç kişi başvurmuştur? Bu başvuruların yıllara ve illere göre dağılımı nasıldır? İntihar eden ve intihara teşebbüs eden insanlardan kaçı intihar etmeden önce, intihara teşebbüs eden kişilerden kaçı bu teşebbüsten önce veya sonra Psikososyal Destek Birimlerine başvurmuştur?

-Hastanelere ve diğer halk sağlığı hizmeti veren sağlık birimlerine “intihar isteği” nedeniyle başvuran kişi sayısı kaçtır? Bu sayıların sağlık birimlerinin bulunduğu il ve ilçeler ile yıllara göre dağılımı nasıldır?

-İntihar eden kişilerden kaçı hayatlarının bir döneminde kırmızı reçeteli ilaçlar kullanmıştır? Kırmızı reçeteli ilaçların kullanım sayısının yıllar içerisindeki değişimi nasıldır?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x